LIT    RUS


Country:
Softkey Programinio aprūpinimo internetinė parduotuvė  
Rasti programą: Pavyzdys: Acronis
 
Išplėstinė paieška
 

Dėmesio! Katalogas lietuvių kalba pildomas, tad mes siūlome pasinaudoti mūsų interneto svetainės
dalimi rusų kalba, kurioje šiuo metu yra žymiai didesnis programų pasirinkimas.

 

Įstatymų bazė
Nuolaidos
Užsakymų paskirstymas
Užsakymo įforminimas
Internetinės parduotuvės administracijos garantijos
Pristatymo terminai
Nenumatytos aplinkybės ( force majeure)
Internetinės parduotuvės atsakomybė
Ginčai
Apmokėjimo už prekes būdai:
        per internetinį banką
        Atsiskaitymas sąskaitomis (ne grynaisiais pinigais)
Kitos sąlygos

Įstatymų bazė

Šalių tarpusavio santykius reguliuoja Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksas, "Vartotojų teisių gynimo" įstatymas ir kiti teisės aktai, galiojantys Šalims pasirašant sutartį.

Nuolaidos

Kompanija "Softkey" savo klientams sistemingai suteikia nuolaidas.

Jeigu tai pačiai prekei taikomos kelios nuolaidos, prioritetas suteikiamas didžiausiai.

Nuolaidų galiojimo laikas priklauso nuo kompanijų, gaminančių programinę įrangą. Informaciją apie jas galima rasti naujienų skyrelio tinklapyje www.softkey.lt. Visas galiojančias nuolaidas ir specialias kainas pamatysite prekių kataloge šalia kainos.

Užsakymų paskirstymas

Užsakymus tinklapyje Jūs galite paskirstyti be išeiginių visą parą . Visos užsakymo apdorojimo procedūros (paskirstymo, pakeitimo arba atšaukimo) atliekamos tik elektroninio katalogo ribose. Jos pranašesnės prieš kitus dokumentus ir komunikacijos priemones, kuriomis naudojasi Užsakovas. Jei nėra kitų raštiškai patvirtintų dokumentų, Interneto parduotuvė ir Užsakovas sutinka su šiomis darbo Taisyklėmis.

Užsakymo įforminimas

Prieš išrinkdami prekę ir sėkmingai ją įdėdami į "krepšį", įforminkite užsakymą. "Krepšyje" suredaguokite reikiamą prekių kiekį. Paspauskite "Įforminti užsakymą", užpildykite visus reikiamus laukus ir siųskite užsakymą mums.

Interneto parduotuvės administracijos garantijos

Interneto parduotuvė "Softkey" parduoda prekes ir Lietuvoje. Kiekvienas parduotuvės klientas turi teisę reikalauti užsakymą vykdyti kokybiškai, greitai ir tiksliai.

info@softkey.lt - skundai ir pasiūlymai dėl parduotuvės darbo.

Mūsų pirkėjų sąrašas apsaugotas nuo kitų įmonių ir organizacijų, ir negali būti niekam perduotas.

Prekių pristatymo terminai

Prekių pristatymo terminai nurodomi kiekvienoje programos kortelėje (kataloge). Jei jie nenustatyti, galioja tokios taisyklės:

  • prekės pristatymo elektroniniu būdu (elektroniniu paštu) terminas garantuojamas po 72 valandų, patvirtinus apie sumokėtą užsakymą;
  • prekės, kuri pristatoma per kurjerį arba paštu, pristatymo terminas nustatomas užsakymo įforminimo metu ir priklauso nuo gavėjo regiono.

Nenumatytos aplinkybės

Internetinė parduotuvė neatsako už dalinį arba visišką sutarties pareigų nevykdymą, jeigu Sutartis neįvykdyta dėl nenugalimų jėgų (gaisro, potvynio, žemės drebėjimo, karo veiksmų, veiksmų ir norminių valstybinių įstaigų nurodymų), kurios atsirado po sutarties pasirašymo ir turėjo įtakos Internetinei parduotuvei, su sąlyga, kad nurodytos aplinkybės tiesiogiai turėjo įtakos kompanijos pareigų vykdymui.

Interneto parduotuvės atsakomybė

Interneto parduotuvė netestuoja, ar prekės dera kokiems nors konkretiems įrenginiams, sistemoms ir t.t., ar tinka dirbti kokiomis nors specifinėmis sąlygomis ir t.t. Interneto parduotuvė neatsako už tiesioginius ar netiesioginius Užsakovo patirtus nuostolius. Kompensacijos dydis Užsakovui iš Interneto parduotuvės jokiomis apinkybėmis negali viršyti apmokėtos prekės kainos.

Ginčai

Visus galimus ginčus Šalys sprendžia derybų keliu, laikydamiesi pretenzinės tvarkos. Jei derybų metu Šalys nesusitars, ginčą spręs teismas pagal atsakovo buvimo vietą. Teismo sprendimas yra galutinis ir privalomas abiems Šalims.

Ginčo sprendimo metu Šalys privalo informuoti viena kitą raštiškai (ne elektroniniu būdu). Šalys įsipareigoja atsakyti į gautą informacinį laišką ar pranešimą per keturiasdešimt aštuonias valandas.

Apmokėjimo už prekes būdai

Per internetinį banką

Juridinis arba fizinis asmuo už prekę gali mokėti bet kurio internetinio banko puslapyje. Visi "Softkey" sistemos duomenys, o taip pat apmokėjimo sąskaitos numeris automatiškai bus įrašyti į mokėjimo pavedimą. Jums tik reikės patvirtinti duomenų taisyklingumą ir sudaryti sandėrį.

Atsiskaitymas sąskaita (ne grynaisiais pinigais)

Juridiniai ar fiziniai asmenys gali atsiskaityti sąskaitomis bet kurio banko internetiniame puslapyje, kuriame pirkėjas turi atsiskaitomąją sąskaitą. Užpildę ir patvirtinę užsakymą, Jūs gausite užpildytą sąskaitą su "Softkey" rekvizitais. Jūs galėsite atspausdinti šią sąskaitą su jūsų užsakymu tolesniam apmokėjimui.

Sąskaitą turite apmokėti per 7-ias kalendorines dienas nuo užsakymo įforminimo momento. Jį gavus, prasideda užsakymo apdorojimas.

Kitos sąlygos

Šis dokumentas yra išsamus Interneto parduotuvės ir Užsakovo santykių ir taisyklių aprašymas. Jis svarbesnis už kitus tarp Šalių sudarytus dokumentus.

Jūsų krepšys tuščias Krepšys
Viso užsakymų: 20 086 046
 
prisijungimo vardas:
slaptažodis:
Registracija
Užmiršote slaptažodį?
 
Pirkėjo skirsnis
Parduotuvė
Pagalba
Partneriams
Servisas
Regionai
 
 
Kontaktinė informacija
(+372) 616 6070
 
Uždauoti klausimą techniniam palaikymui
Techninis palaikymas
 

Valiuta
Parodyti katalogo kainas valiuta:

 


 

Versija spausdinimui
  |

Apsaugotas režimas
Jeigu Jums iškilo klausimų ar problemų, Jūs galite kreiptis į techninio palaikymo tarnybą
Tel. (+372) 616 6070. Darbo laikas: Pr. – Pn., 10.00 – 17.00 (GMT+2, Vilnius).

Pagaminta įmonėje «Bitirks»
Pagaminta
«Bitriks»

 
Copyright © 2001–2018 UAB «Softkey»